Tổng quan

Hoa LÆ° là má»™t huyện nằm ở trung tâm tỉnh Ninh Bình giáp vá»›i hai thành phố Ninh Bình và Tam Điệp. Huyện Hoa LÆ° được thành lập năm 1907 và mang tên kinh Ä‘ô Hoa LÆ° của Việt Nam thế ká»· X vì phần lá»›n các di tích của cố Ä‘ô Hoa LÆ° hiện nay nằm trên huyện này. Hoa LÆ° thuá»™c vùng bán sÆ¡n địa, có nhiều cảnh quan thiên nhiên nhÆ° khu hang Ä‘á»™ng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động bên cạnh các di tích thuá»™c quần thể di tích Cố Ä‘ô Hoa LÆ° được hình thành và lÆ°u giữ từ hÆ¡n 1000 năm trÆ°á»›c.

Huyện Hoa LÆ° có vị trí bao bọc phía bắc và tây vá»›i thành phố Ninh Bình, phía bắc giáp huyện Gia Viá»…n, phía tây và nam giáp thành phố Tam Điệp, phía tây nam giáp huyện Nho Quan, phía Ä‘ông nam giáp huyện Yên Mô và huyện Yên Khánh, phía Ä‘ông giáp huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định và thành phố Ninh Bình.

Hoa LÆ° có diện tích tá»± nhiên 139.7 km² (UBND tỉnh năm 2003) và dân số 103900 người.