Tổng quan

Lào, tên gọi chính thức Cá»™ng hòa Dân chủ Nhân Dân Lào, là má»™t quốc gia xã há»™i chủ nghÄ©a ở Đông Nam Á. Đây là má»™t trong ba quốc gia ở bán đảo Đông DÆ°Æ¡ng và là quốc gia duy nhất trong bán đảo này hoàn toàn không tiếp giáp vá»›i biển. Lào nằm ở trung tâm của lục địa Đông Nam Á, giáp biên giá»›i Myanmar và Trung Quốc ở phía tây bắc, Việt Nam ở phía Ä‘ông, Campuchia ở phía tây nam và Thái Lan ở phía tây và tây nam. 

Ngày nay, Lào là má»™t quốc gia kế thừa lãnh thổ, lịch sá»­, văn hóa của vÆ°Æ¡ng quốc Lan Xang Hom Khao tồn tại trong 4 thế ká»· là má»™t trong những vÆ°Æ¡ng quốc mạnh nhất và lá»›n nhất ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, vÆ°Æ¡ng quốc này Ä‘ã trải qua nhiều cuá»™c xung Ä‘á»™t được tách ra thành ba vÆ°Æ¡ng quốc nhỏ là Luông Phrabang, Viêng Chăn và Champasak. 

Vào cuối ná»­a thế ká»· 20, Lào trở thành má»™t phần của các quốc gia Đông DÆ°Æ¡ng của Pháp. Năm 1945, sau khi Nhật chiếm Ä‘óng, Lào Ä‘ã giành được Ä‘á»™c lập trong má»™t thời gian ngắn, nhÆ°ng nhanh chóng trở lại tay Pháp sau cuá»™c xâm lược Đông DÆ°Æ¡ng lần thứ hai. Lào giành được Ä‘á»™c lập vào năm 1953 dÆ°á»›i sá»± lãnh đạo của Sisavang Vong. Sau Ä‘ó, Lào tiếp tục bÆ°á»›c vào má»™t cuá»™c ná»™i chiến kéo dài và nó kết thúc khi Pathet Lào lên nắm quyền vào năm 1975. Trong những năm đầu tiên dÆ°á»›i sá»± cai trị của Đảng Cá»™ng sản, Lào Ä‘ã nhận được sá»± há»— trợ của quân Ä‘á»™i và kinh tế từ Liên Xô. 

Ngày nay, Lào là thành viên của Hiệp định thÆ°Æ¡ng mại châu Á Thái Bình DÆ°Æ¡ng, Hiệp há»™i các quốc gia Đông Nam Á, Há»™i nghị thượng đỉnh Đông Á và La Francophonie. Lào chính thức trở thành thành viên của WTO vào ngày 2 tháng 2 năm 2013.Thủ Ä‘ô của Lào là Viêng Chăn, và Ä‘ây cÅ©ng là thành phố lá»›n nhất của đất nÆ°á»›c. Bên cạnh Ä‘ó, Luang Phrabang, Savannakhet và Pakse cÅ©ng là những thành phố lá»›n của Lào. Lào là má»™t quốc gia Ä‘a sắc tá»™c nhÆ°ng người Lào là nhóm lá»›n nhất chiếm khoảng 55% tổng dân số. Các nhóm khác chiếm 45% dân số chủ yếu sống ở chân đồi và núi.