Tổng quan

Pindaya là má»™t thị trấn nhỏ thuá»™c tiểu bang Shan của Myanmar, nằm ở phía tây thị xã Pindaya. Theo nhÆ° truyền thuyết được người dân địa phÆ°Æ¡ng kể lại, danh xÆ°ng Pindaya có ý nghÄ©a đặc biệt gắn liền vá»›i câu chuyện của má»™t hoàng tá»­ người Ä‘ã giải cứu bảy công chúa từ con nhện tinh khổng lồ. Và do Ä‘ó, tên gọi Pindaya được bắt nguồn từ cụm từ “Pinguya” có nghÄ©a là “bắt nhện tinh”.

Pindaya nổi tiếng vá»›i các hang Ä‘á»™ng Ä‘á vôi xung quanh hồ nÆ°á»›c ngọt tá»± nhiên nằm sâu trong núi trên Ä‘á»™ cao 1,200 mét so vá»›i má»±c nÆ°á»›c biển. Hang Pindaya có hÆ¡n 8000 bức tượng Phật lá»›n nhỏ nằm rải rác quanh khu vá»±c rá»™ng 150 mét. Các bức tượng được làm bằng Ä‘á hoa cÆ°Æ¡ng trắng, đồng, hoặc thạch cao và được mạ vàng. Ở khu vá»±c cá»­a Ä‘á»™ng phía nam là ngôi đền linh thiêng Shwe Min U và má»™t cái chuông lá»›n. Vào những ngày lá»…, du khách có thể nghe thấy tiếng tụng kinh vang lên từ trong ngôi đền và có rất nhiều người đến để lá»… bái Đức Phật.