Tổng quan

Tràng An là má»™t khu du lịch sinh thái nằm trong Quần thể di sản thế giá»›i Tràng An thuá»™c tỉnh Ninh Bình. NÆ¡i Ä‘ây Ä‘ã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giá»›i kép từ năm 2014. Tràng An vá»›i hệ thống dãy núi Ä‘á vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, qua thời gian dài phong hóa bởi sá»± biến đổi của trái đất, khí hậu, biển tiến, biển thoái Ä‘ã mang trong mình hàng trăm thung lÅ©ng, hang Ä‘á»™ng, hồ đầm

Danh thắng này là nÆ¡i bảo tồn và chứa Ä‘á»±ng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nÆ°á»›c, rừng trên núi Ä‘á vôi, các di chỉ khảo cổ học và di tích lịch sá»­ văn hóa. Hệ thống núi Ä‘á, sông suối, rừng và hang Ä‘á»™ng ở Tràng An rất hiểm trở nên được Vua Đinh Tiên Hoàng chọn làm thành Nam bảo vệ kinh Ä‘ô Hoa LÆ° ở thế ká»· X và sau Ä‘ó Nhà Trần sá»­ dụng làm hành cung VÅ© Lâm trong kháng chiến Nguyên Mông. Hiện nay nÆ¡i Ä‘ây còn nhiều di tích lịch sá»­ thời Đinh và thời Trần.