Du lịch Myanma

17 + Du lịch Myanma

Đang lọc
 • -21%

   

  Xem bản đồ

  7.4

  27 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Bago - Thanlyin + thêm nữa - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95FCP03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 151

  From: US$ 606

  You save: US$ 159

  Giá gốc
  US$ 765
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 159
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 606

 •  

  Xem bản đồ

  7.4

  18 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Bago - Pindaya + thêm nữa - Hồ Inle - Mandalay - vi-Sagaing - vi-Mingun - Bagan - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95NM09

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  11 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 238

  From: US$ 2,620

 •  

  Xem bản đồ

  7.4

  16 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Mandalay - Bagan - Hồ Inle + thêm nữa - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Mandalay / Yangon
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95NM08

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  10 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 193

  From: US$ 1,933

 • -14%

   

  Xem bản đồ

  7.5

  13 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - vi-Kyaikhtiyo - Bago + thêm nữa - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95FCP04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 178

  From: US$ 712

  You save: US$ 107

  Giá gốc
  US$ 819
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 107
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 712

 • -12%

  Yangon - Bagan - Pindaya - Inle 6 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  11 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Bagan - Pindaya + thêm nữa - Hồ Inle - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95FCP08

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  6 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 245

  From: US$ 1,473

  You save: US$ 185

  Giá gốc
  US$ 1,658
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 185
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 1,473

 • -15%

  Yangon - Mandalay - Bagan - Inle 7 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.6

  10 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Mandalay - Bagan + thêm nữa - Hồ Inle - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95FCP09

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  7 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 245

  From: US$ 1,715

  You save: US$ 302

  Giá gốc
  US$ 2,017
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 302
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 1,715

 •  

  Xem bản đồ

  7.5

  9 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Bago - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95FCP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 155

  From: US$ 466

 •  

  Xem bản đồ

  7.6

  8 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Pindaya - Hồ Inle + thêm nữa - Mandalay - vi-Sagaing - vi-Mingun - Bagan - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95NM10

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  12 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 219

  From: US$ 2,637

 • -17%

   

  Xem bản đồ

  7.7

  7 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - vi-Kyaikhtiyo - Bago + thêm nữa - Thanlyin - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95FCP05

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 161

  From: US$ 806

  You save: US$ 159

  Giá gốc
  US$ 965
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 159
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 806

 •  

  Xem bản đồ

  7.5

  6 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Hpa An - Kalaw + thêm nữa - Pindaya - Hồ Inle
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Hồ Inle
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95NM06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  9 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 214

  From: US$ 1,933

 • -14%

   

  Xem bản đồ

  7.2

  6 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Mandalay - Bagan
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Bagan
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95FCP07

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 264

  From: US$ 1,324

  You save: US$ 211

  Giá gốc
  US$ 1,535
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 211
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 1,324

 •  

  Xem bản đồ

  7.0

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Yangon - Thanlyin - Yangon
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Yangon / Yangon
  • LOẠI HÃŒNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T95FCP02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 153

  From: US$ 459

Du lịch Myanma

- 132 Đánh giá